TERMINIS I CONDICIONS

Li informem que les dades que ens remeti a través d'aquest formulari electrònic quedaran incorporades en els sistemes d'informació de IRUANI, S.C. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre la seva petició. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb l'establert en l'article 6 de la L.O.P.D., vostè atorga el seu consentiment inequivoc a IRUANI S.C. , perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d'accès, rectificació, oposició i, si escau, cancel.lació, a través de l'adreça: IRUANI S.C. c/ Albertí, 20 - 17240 - LLAGOSTERA - GIRONA  o a l'email: iruani.pintors@gmail.com

 

POLÍTICA DE PRIVADESA:

 

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal IRUANI SC d'ara endavant, amb NIF: J55188452 informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol.licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

ENVIO I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
 
L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per IRUANI SC. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol.licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d' aquests serveis.
 
D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informe, que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxe titularitat de IRUANI SC amb dominici c/ Albertí, 20 - 17240 - LLAGOSTERA - GIRONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007
 
Exactitud i veracitat de les dades facilitades.
 
L'Usuari que envia la informació a IRUANI SC és l'únic responsable de la veracitat i correció de les dades incloses, exonerant.se IRUANI SC de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
 
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromenten a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta propocionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
IRUANI SC no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a IRUANI SC de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que poguès sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per IRUANI SC sempre que procedeixi de fonts alienes a IRUANI SC
 
Cessió de dades a tercer
 
IRUANI SC, no cedirà les dades personals a tercers. No obstants això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol.licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6LOPD.
 
Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició.
 
Pòdrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a través de correu postal en IRUANI SC c/ Albertí, 20 -17240 - LLAGOSTERA - GIRONA o al l'emai: iruani.pintors@gmail.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".
 
ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
 
L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de IRUANI SC, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
 
CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA.
 
IRUANI SC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, IRUANI SC anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
 

 

 

Contacte

IRUANÍ, S.C.
c/ Albertí 20
17240 Llagostera -Girona-

 

Telf. / Fax:    972 83 09 13

Mòbil David:  616 90 01 66

Mòbil Toni:    609 45 86 87

e-mail: iruani.pintors@gmail.com

 

També es pot posar en contacte amb nosaltres utilitzant el nostre formulari.

 

 

En cumpliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'empresa